Gợi ý:

7 chữ cái...tên của 1 con đường rất ấn tượng